Vyhlásenie proti rasizmu

obr: Vyhlásenie proti rasizmu

Futbalový klub FK Pohronie sa hlási k hodnotám ľudskej tolerancie a znášanlivosti.

Preto odmietame akékoľvek prejavy rasizmu a xenofóbie na našom štadióne alebo v štruktúrach klubu. Chceme hrať a rozvíjať futbal bez rasových, náboženských či spoločenských predsudkov. V prípade, že sa prejavy rasizmu a neznášanlivosti objavia, nebudeme ich tolerovať a nekompromisne zasiahneme.

Kontakt nahlásenia udalosti: klub@fkpohronie.sk