2% pre mládež

obr: 2% pre mládež

Občianske združenie Futbal mládeže Žiar nad Hronom splnilo podmienky žiadateľov o pridelenie 2% daní z príjmov fyzických a právnických osôb. Obraciame sa na priaznivcov a podporovateľov mládežníckeho futbalu s prosbou o poukázanie sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.


Prijímateľ:

Občianske združenie Futbal mládeže Žiar nad Hronom
Partizánska 10
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 379 98 340

Finančné prostriedky nebudú použité na platy a finančné odmeny členov OZ, v žiadnom prípade nebudú použité na chod FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa. OZ je nezávislý právny subjekt od FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa

!!! Príjmy organizácie Futbal mládeže Žiar nad Hronom z 2% z dane !!!

 
Tlačívá nájdete na konci tejto stránky


Členovia OZ Futbal mládeže:

Rastislav Štanga – predseda OZ


Lukáš Kmeť – člen OZ
Rastislav Urgela – člen OZ
Róbert Henžel – člen OZ
Igor Marhula – člen OZ
Maroš Pažout – člen OZ
Matej Šouc – člen OZ
Michal Košuda – člen OZ
Radoslav Vanko – člen OZ
Miloš Poničan - člen OZ
Michal Fabián - člen OZ
Milan Nemec - člen OZ
Ľuboš Laurov - člen OZ
Richard Pittner - člen OZ
Miloš Kabina - člen OZ
Vladimír Číž - člen OZ
Vladimír Pilník - člen OZ

Za Vašu pomoc Vám ďakujeme!

Ing. Mgr. Rastislav Štanga
Predseda predsedníctva Občianskeho združenia
OZ Futbal mládeže Žiar nad Hronom


Súbory na stiahnutie