2% pre mládež

obr: 2% pre mládež

Občianske združenie Futbal mládeže Žiar nad Hronom splnilo podmienky žiadateľov o pridelenie 2% daní z príjmov fyzických a právnických osôb. Obraciame sa na priaznivcov a podporovateľov mládežníckeho futbalu s prosbou o poukázanie sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.


Prijímateľ:

Občianske združenie Futbal mládeže Žiar nad Hronom
Partizánska 10
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 379 98 340

Finančné prostriedky nebudú použité na platy a finančné odmeny členov OZ, v žiadnom prípade nebudú použité na chod FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa. OZ je nezávislý právny subjekt od FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa

 
Poukázanie 2% z dane (ak si podávate daňové priznanie sami)
- Vyplniť tlačivo.
- Pri vypĺňaní daňového priznania je súčasťou tlačiva aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %.
- Pri tlačive typu A je to oddiel VIII., pri tlačive typu B je to oddiel XII.
 
 
Za Vašu pomoc Vám ďakujeme!

Ing. Mgr. Rastislav Štanga
Predseda predsedníctva Občianskeho združenia
OZ Futbal mládeže Žiar nad Hronom

Súbory na stiahnutie

OZ Futbal mládeže Žiar nad Hronom PDF - dokument 86.27 kB