Organizačný a návštevný poriadok

obr: Organizačný a návštevný poriadok

Futbalový klub FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o., Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 47 239 140 vydáva podľa zákona č 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Organizačný a návštevný poriadok športového podujatia, ktorý sa vzťahuje na futbalové stretnutia (ďalej len „podujatie“) organizované klubom FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o., v športovom zariadení futbalový štadión, Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej len „športové zariadenie“).

Účelom Organizačného a návštevného poriadku športového podujatia je zabezpečiť bezpečnosť, ochranu práv a slobôd, ochranu verejného poriadku, zdravia, mravnosti, životného prostredia, majetku účastníkov podujatia a ochranu športového zariadenia a majetku, ktorým je športové zariadenie vybavené. Organizačný a návštevný poriadok športového podujatia určuje záväzné pravidlá správania sa účastníkov na podujatí. 

Orientačný plán - Mestský futbalový štadión Žiar nad Hronom