Vizitka klubu

obr: Vizitka klubu

Oficiálny názov klubu: FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a. s.

Rok založenia: 2012

Znak klubu: modrý štít zjednocujúci dva čiastočné štíty žltý a zelený (symbol spojenia dvoch klubov FK Žiar nad Hronom a TJ Sokol Dolná Ždaňa)

Klubové farby: modrá, biela, žltá, zelená

 

Sídlo vedenia a sekretariátu klubu:

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a. s.
Partizánska 154/10
965 01 Žiar nad Hronom

E-mail: klub@fkpohronie.sk


Fakturačné údaje:

Obchodné meno: FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a. s.
Sídlo: Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 47 239 140
DIČ: 2023526890
IČ DPH: SK2023526890
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1192/S
Konajúca: Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA - predseda predstavenstva

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK85 5600 0000 0053 0811 2001
IBAN mládež: SK38 5600 0000 0053 0691 8001