Press a akreditácie novinárov

Kontakt na lídra komunikácie FK Pohronie

Mgr. Martin Baláž, e-mail: holec@fkpohronie.sk

Akreditačné pravidlá FK Pohronie

Vzhľadom na obmedzený počet osôb v areáli štadióna neplatia pôvodné akreditácie.

O akreditácie na domáce zápasy FK Pohronie môžete požiadať prostredníctvom akreditačného formulára alebo mailom na holec@fkpohronie.sk najneskôr 48 hodín pred zápasom. V žiadosti o akreditáciu je potrebné uviesť meno a priezvisko, typ akreditácie (press, foto alebo TV) a redakciu. O udelení či neudelení akreditácie budú žiadatelia informovaní po skončení akreditačného procesu. Výdaj akreditácií bude hodinu pred výkopom zápasu v PRESS POINTE. Ukončený bude presne 10 minút pred výkopom zápasu. Po tomto termíne nebude možné akreditácie prevziať.

FK Pohronie si vyhradzuje právo neudeliť takúto akreditáciu, prípadne odobrať už udelenú akreditáciu.

Pravidlá pre zástupcov médií na Mestskom futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom

Zástupcovia médií sa môžu zdržiavať len v priestoroch, ktoré im umožňuje vydaná akreditácia. Press miestnosť a tribúna sa nachádza na poschodí štadióna, vchod ľavým schodišťom. Miesta pre médiá sú vybavené pripojením na elektrinu a internet. V prípade, že potrebujete miesto so stolíkom, uveďte to ako požiadavku. Rovnako môžete ako požiadavku uviesť akreditáciu na celú sezónu 2020/21.

Fotografi môžu vstupovať na ihrisko len s foto-vestou a počas hry sa môžu zdržiavať len za bránami tak, aby nebránili televíznym kamerám. Je ZAKÁZANÉ meniť pozíciu, a teda prechádzať spoza jednej brány za druhú v priebehu hry. V prípade porušenia tohto pravidla bude fotografovi okamžite odňatá akreditácia. Vesty budú vydávané v press pointe, pred vstupom do presscentra.

Zástupcovia médií sú povinní dodržiavať pokyny mediálneho manažéra a usporiadateľskej služby.

Voľní novinári (freelanceri) môžu žiadať o akreditáciu, musia však doložiť potvrdenie od redakcie, pre ktorú spracovávajú svoj materiál. Bez tohto potvrdenia im akreditácia nebude vydaná.

Pozápasová tlačová konferencia

S hráčmi sa môžete stretnúť po zápase v mix-zóne. Vyžiadaných hráčov oslovíme, k dispozícii budú v čo najkratšom čase v priestoroch mix-zóny. Tréneri oboch tímov budú novinárom k dispozícii po zápase v press centre.

Parkovanie

O miesto na parkovanie môžete požiadať prostredníctvom formulára. EČV zaraďte medzi požiadavky. Pri vstupe na parkovisko sa riaďte pokynmi organizátorov. Počet miest na parkovanie je obmedzený!

 

Akreditačný formulár

Vyplňte nasledujúce údaje