Rekonštrukcia futbalového štadióna

Hmatateľná história futbalového štadióna v Žiari nad Hronom sa začala vyrytím čísla 1958 na kameň Brány víťazov.
obr: Rekonštrukcia futbalového štadióna

 

Neuchovalo sa kto to urobil, ale o takmer tri desaťročia neskôr rovnako niekto „bez mena“ vyryl na stupeň hlavnej tribúny 1975. Na prelome tisícročia sa futbalový štadión opieral výrazne o žiarsku hlinikáreň a spoločnosti v nej pôsobiace. Každý z nás si môže vytvoriť vlastný príbeh. Stačí poohliadnuť sa, oprieť sa o míľniky a pokračovať až k súčasnosti.

Každé obdobie má nepochybne svoje špecifiká pri určovaní štandardov pre výkon športu. Súčasnosť ponúka v rámci Slovenska vybudovanie novej mapy moderných futbalových stánkov. Naše mesto sa stalo jeho súčasťou. V Žiari nad Hronom vyrástol podľa medzinárodných štandardov UEFA futbalový štadión 2. kategórie pre hranie 2. ligy. Od prvoligovej úrovne nás delí len vyššia kapacita na sedenie pre divákov, intenzita hlavného osvetlenia ihriska pre televízne prenosy a vyhrievaný trávnik. Ide o tri dielčie investície, ktoré by sa finančne priblížili objemu súčasnej investície a strojnásobili by prevádzkové náklady na športovisko. Pre súčasné potreby futbalu je kapacita 2 300 miest na sedenie bez vyhrievaného trávnika a hrania majstrovských zápasov bez televíznych prenosov pod umelým osvetlením vysokým nadštandardom. I napriek tomu je futbalový štadión pripravený priestorovo a aj projekčne na ďalší krok. Ten ale určí až budúcnosť.

11. novembra 2015 vyvrcholila snaha mestskej samosprávy do oznámenia, že VV SFZ na základe splnomocnenia Vlády Slovenskej republiky schvaľuje dotáciu vo výške 750 tis. € pre zapojenie sa do programu modernizácie, rekonštrukcie a výstavby futbalových štadiónov. Nasledovali na návrh primátora Mgr. Petra Antala dve uznesenia o spolufinancovaní, ktoré poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom jednomyseľne schválili vo výške 1 mil. € s realizáciou prostredníctvom mestskej eseročky TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. Na spolufinancovaní sa podieľali aj lokálne podnikateľské subjekty, ktorým rovnako patrí touto cestou úprimné poďakovanie.

Koniec uzatvoreného Spartakiádneho valu vzdialeného od športoviska a začiatok otvoreného priestranstva blízkeho pre divákov. Futbalový štadión poskytuje rozsiahle komunikačné trasy tak zvnútra, ako aj zvonku areálu, širokú tréningovú plochu v časti, kde sa plánuje dobudovanie tribúny a zázemie pre všetky vekové kategórie. Osem šatní, miestnosti prvej pomoci, bufet, miestnosti pre médiá, VIP, trénerov, asistentov, masérov, rozhodcov, delegátov, dopingových komisárov, činovníkov klubu a najmä úplne nové sedenie pre verejnosť. Nový trávnik s automatickým závlahovým systémom, ktorý patrí medzi najmodernejšie závlahové systémy súčasnosti.

Moderné osvetlenie hlavnej hracej plochy s výškou takmer 38 metrov, ktoré vytvorilo novú perspektívu viditeľnú zďaleka v starej časti mesta. No a spojenie futbalového štadióna s historickým Parkom Š. Moysesa znamená vytvorenie ďalšej atraktívnej zóny s množstvom parkovacích kapacít využiteľných nielen pre futbalové zápasy, ale aj pre návštevníkov susediacej športovej haly, plážového kúpaliska, živého kútika a samotného historického parku.

 

 

Celá fotogaléria rekonštrukcie FŠ Viac ako 180 fotografii (Autor: Dušan Petho)