Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena bez DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2018 / 24 Hydro Extrusion Slovakia a.s. Zmluva o reklame 6.000,00 EUR 01.11.2018 31.12.2019
2018 / 25 MLO SLOVAKIA, s.r.o. Zmluva o reklame 3.571,00 EUR 01.11.2018 31.10.2019
2018 / 19 MANUEL s.r.o. Zmluva o sponzorstve 4.350,00 EUR 01.09.2018 31.12.2022
2018 / 20 IESM s.r.o. Zmluva o sponzorstve 21.000,00 EUR 01.09.2018 31.12.2020
2018 / 23 VUM, a.s. Zmluva o reklame 5.000,00 EUR 20.08.2018 19.08.2020
2018 / 16 Teletandem GM s.r.o. Zmluva o sponzorstve 5.000,00 EUR 01.08.2018 30.06.2019
2018 / 21 STO, s.r.o. Zmluva o reklame 12.000,00 EUR 01.08.2018 31.12.2018
2018 / 11 L&K realinvest, s.r.o. Zmluva o sponzorstve 3.300,00 EUR 01.07.2018 31.12.2022
2018 / 14 Kameňolom Sokolec s.r.o. Zmluva o reklame 3.400,00 EUR 01.07.2018 31.12.2018
2018 / 15 K&K Business Investment s.r.o. Zmluva o sponzorstve 3.000,00 EUR 01.07.2018 31.12.2018
2018 / 17 PROFE, s.r.o. Zmluva o reklame 5.000,00 EUR 01.07.2018 31.12.2018
2018 / 22 ZSNP SPO, s.r.o. Zmluva o reklame 6.000,00 EUR 01.07.2018 31.12.2018
2018 / 13 HERMES s.r.o. Zmluva o reklame 3.000,00 EUR 13.06.2018 31.12.2018
2018 / 12 Slovenský futbalový zväz Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 50.000,00 EUR 31.05.2018 31.05.2023
2018 / 10 Fagor Ederlan Slovensko, a.s. Zmluva o reklame 6.000,00 EUR 24.05.2018 31.12.2018
2018 / 09 AQUA - team Slovakia s.r.o. Zmluva o sponzorstve 250,00 EUR 09.05.2018 30.09.2018
2018 / 08 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Zmluva o reklame 31.000,00 EUR 01.04.2018 30.03.2022
2018 / 06 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. Zmluva o sponzorstve 2.500,00 EUR 15.02.2018 30.06.2018
C&C Insurance service, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o sponzorstve 15.255,00 EUR 29.01.2018 31.12.2020
2018 / 05 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Zmluva o sponzorstve 30.000,00 EUR 22.01.2018 31.12.2020
2018 / 01 ŽP EKO QELET a.s. Zmluva o reklame 28.000,00 EUR 01.01.2018 30.06.2021
2018 / 02 C&C Insurance service, s.r.o. Zmluva o sponzorstve 24.750,00 EUR 01.01.2018 31.12.2020
2018 / 03 DDO, s.r.o. Zmluva o reklame 12.000,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
2018 / 04 MŠ Color s.r.o. Zmluva o reklame 6.000,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
2018 / 07 S&P HOLDING s.r.o. Zmluva o reklame 38.000,00 EUR 01.01.2018 31.07.2019
2018 / 18 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o dotácii 63.300,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
2017/ 03 Construction Services s.r.o. Zmluva o sponzorstve 6.650,00 EUR 19.09.2017 31.12.2020
2017 / 02 S&P HOLDING, s.r.o. zmluva o sponzorstve 90.000,00 EUR 01.08.2017 31.07.2019
2017 / 01 Remeslo strojal, s.r.o. Zmluva o sponzorstve 1.000.008,00 EUR 10.07.2017 31.12.2021