Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena bez DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2021 / 6 P. J. Servis Holding, s.r.o. Zmluva o reklame 50.000,00 EUR 01.01.2022 31.03.2022
2021 / 1 LK realinvest s.r.o. Dohoda o ukončení Zmluvy o sponzorstve 0,00 EUR 31.12.2021 31.12.2021
2021 / 5 STILL MASS, s.r.o. Zmluva o reklame 5.000,00 EUR 01.09.2021 31.07.2022
2021 / 4 REA-S s.r.o. Zmluva o reklame 5.000,00 EUR 01.07.2021 31.12.2021
2021 / 3 DDO, s.r.o. Zmluva o reklame 12.005,00 EUR 01.06.2021 31.12.2021
2021 / 1 Remeslo stav, s.r.o. Zmluva o reklame 5.000,00 EUR 01.03.2021 31.12.2021
2021 / 2 Fagor Ederlan Slovensko, a.s. Zmluva o reklame 2.000,00 EUR 01.03.2021 30.06.2021
2021 / 1 Atalentis Group SARL Dodatok č. 1 k Zmluve o reklame 0,00 EUR 24.02.2021
2008/2021 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o nájme 1,00 EUR 23.02.2021
2021 / 1 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 62.000,00 EUR 03.02.2021
2020 / 8 MARO, s.r.o. Zmluva o reklame 20.000,00 EUR 01.01.2021 31.12.2024
2020 / 9 Kameňolom Sokolec s.r.o. Zmluva o reklame 12.000,00 EUR 01.01.2021 31.12.2021
2020 / 10 Central Sport Management s.r.o. Zmluva o reklame 2.500,00 EUR 01.12.2020 31.12.2020
2020 / 9 Hydro Extrusion Slovakia a.s. Zmluva o reklame 15.000,00 EUR 01.12.2020 31.12.2022
2020 / 12 Nemak Slovakia s.r.o. Zmluva o reklame 6.000,00 EUR 01.11.2020 30.04.2021
2020 / 7 Atalentis Group SARL Zmluva o reklame 750.000,00 EUR 01.09.2020 30.06.2025
2020 / 11 Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. Zmluva o reklame 15.000,00 EUR 01.08.2020 31.07.2021
2020 / 6 Atalentis Group SáRL Zmluva o reklame 30.000,00 EUR 01.07.2020 30.09.2020
2020 / 5 Atalentis Group SáRL Zmluva o reklame 20.000,00 EUR 15.04.2020 30.06.2020
2020 / 1 Remeslo strojal, s.r.o. Zmluva o sponzorstve 798.202,00 EUR 27.03.2020
2020 / 3 DDO, s.r.o. Zmluva o reklame 12.000,00 EUR 01.03.2020 31.12.2020
2020 / 4 REA-S, s. r. o. Zmluva o reklame 5.000,00 EUR 01.03.2020 31.12.2020
2020 / 1 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 62.000,00 EUR 06.02.2020
2020 / 2 Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Zmluva o sponzorstve 5.000,00 EUR 05.02.2020 31.12.2020
2020 / 2 ALBIT, s.r.o. Zmluva o reklame 8.000,00 EUR 01.02.2020 31.12.2020
2020 / 1 C&C Insurance service, s.r.o. Zmluva o sponzorstve 27.000,00 EUR 08.01.2020 31.12.2022
2020 / 1 TOS MANAGEMENT s.r.o Zmluva o reklame 5.000,00 EUR 01.01.2020 31.12.2020
2019 / 23 Kameňolom Sokolec s.r.o. Zmluva o reklame 12.000,00 EUR 01.01.2020 31.12.2020
2020 / 1 Občianske združenie Futbal mládeže Žiar nad Hronom Darovacia zmluva 8.022,00 EUR 09.12.2019
2019 / 22 CHECKus Media Group s.r.o. Zmluva o reklame 5.000,00 EUR 01.12.2019 31.12.2019
2019 / 15 Remeslo strojal, s.r.o. Zmluva o sponzorstve 114.667,00 EUR 01.12.2019 31.12.2021
2019 / 21 Atalentis Group SáRL Zmluva o reklame 100.000,00 EUR 01.12.2019 31.12.2019
2019 / 20 Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť Zmluva o reklame 2.000,00 EUR 01.11.2019 31.10.2020
2019 / 19 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. Zmluva o reklame 15.000,00 EUR 15.10.2019 31.12.2019
2019 / 18 AGENTÚRA PERSON EDUCATION SERVIS s.r.o. Zmluva o reklame 10.000,00 EUR 14.10.2019 31.12.2020
2019 / 17 MET-KOV s.r.o. Zmluva o reklame 1.000,00 EUR 01.10.2019 30.06.2020
2019 / 14 Respect Slovakia, s.r.o Zmluva o sponzorstve 5.000,00 EUR 01.10.2019 31.12.2019
2019 / 13 PROFE, s.r.o. Zmluva o sponzorstve 57.600,00 EUR 01.08.2019 31.07.2023
2019 / 14 Catering Mix SK s.r.o. Zmluva o reklame 250,00 EUR 01.08.2019 31.12.2019
2019 / 16 Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť Zmluva o reklame 15.000,00 EUR 01.08.2019 31.07.2020
2019 / 10 M-BIEN s.r.o. Zmluva o reklame 4.000,00 EUR 01.07.2019 30.06.2023
2019 / 11 GAMAaluminium s.r.o. Zmluva o sponzorstve 20.000,00 EUR 01.07.2019 30.06.2023
2019 / 12 VAPA in, s.r.o. Zmluva o sponzorstve 48.000,00 EUR 01.07.2019 30.06.2023
2019 / 13 Valtec spol. s.r.o. Zmluva o sponzorstve 20.000,00 EUR 01.07.2019 31.12.2022
2019 / 15 ZSNP SPO, s.r.o. Zmluva o reklame 24.000,00 EUR 01.07.2019 30.06.2021
2019 / 07 ICEL, s.r.o. Zmluva o reklame 1.000,00 EUR 01.03.2019 31.12.2019
2019 / 08 HERMES s.r.o. Zmluva o reklame 3.000,00 EUR 06.02.2019 31.12.2019
2019 / 08 Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s.r.o. Zmluva o sponzorstve 5.000,00 EUR 01.02.2019 31.12.2019
2019 / 05 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o dotácii 63.000,00 EUR 25.01.2019 31.12.2019
2019 / 01 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. Zmluva o sponzorstve 5.000,00 EUR 01.01.2019 31.12.2019
2019 / 02 ALFA reklama s.r.o. Zmluva o reklame 600,00 EUR 01.01.2019 31.12.2019
2019 / 03 ZSNP SPO, s.r.o. Zmluva o reklame 6.000,00 EUR 01.01.2019 30.06.2019
2019 / 04 Kameňolom Sokolec s.r.o. Zmluva o reklame 12.000,00 EUR 01.01.2019 31.12.2019
2019 / 06 DDO, s.r.o. Zmluva o reklame 12.000,00 EUR 01.01.2019 31.12.2019
2019 / 23 ALFA Reklama s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o reklame 1.200,00 EUR 01.01.2019 31.12.2020
2018 / 26 SLOVALCO, a.s. Zmluva o reklame 5.000,00 EUR 20.12.2018 30.06.2020
2018 / 27 ŽP EKO QELET a.s. Zmluva o reklame 60.000,00 EUR 01.12.2018 31.12.2022
2018 / 24 Hydro Extrusion Slovakia a.s. Zmluva o reklame 6.000,00 EUR 01.11.2018 31.12.2019
2018 / 25 MLO SLOVAKIA, s.r.o. Zmluva o reklame 3.571,00 EUR 01.11.2018 31.10.2019
2018 / 19 MANUEL s.r.o. Zmluva o sponzorstve 4.350,00 EUR 01.09.2018 31.12.2022
2018 / 20 IESM s.r.o. Zmluva o sponzorstve 21.000,00 EUR 01.09.2018 31.12.2020
2018 / 23 VUM, a.s. Zmluva o reklame 5.000,00 EUR 20.08.2018 19.08.2020
2018 / 16 Teletandem GM s.r.o. Zmluva o sponzorstve 5.000,00 EUR 01.08.2018 30.06.2019
2018 / 21 STO, s.r.o. Zmluva o reklame 12.000,00 EUR 01.08.2018 31.12.2018
2018 / 11 L&K realinvest, s.r.o. Zmluva o sponzorstve 21.550,00 EUR 01.07.2018 31.12.2022
2018 / 14 Kameňolom Sokolec s.r.o. Zmluva o reklame 3.400,00 EUR 01.07.2018 31.12.2018
2018 / 15 K&K Business Investment s.r.o. Zmluva o sponzorstve 3.000,00 EUR 01.07.2018 31.12.2018
2018 / 17 PROFE, s.r.o. Zmluva o reklame 5.000,00 EUR 01.07.2018 31.12.2018
2018 / 22 ZSNP SPO, s.r.o. Zmluva o reklame 6.000,00 EUR 01.07.2018 31.12.2018
2018 / 13 HERMES s.r.o. Zmluva o reklame 3.000,00 EUR 13.06.2018 31.12.2018
2018 / 12 Slovenský futbalový zväz Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 50.000,00 EUR 31.05.2018 31.05.2023
2018 / 10 Fagor Ederlan Slovensko, a.s. Zmluva o reklame 6.000,00 EUR 24.05.2018 31.12.2018
2018 / 09 AQUA - team Slovakia s.r.o. Zmluva o sponzorstve 250,00 EUR 09.05.2018 30.09.2018
2018 / 08 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Zmluva o reklame 46.250,00 EUR 01.04.2018 30.03.2022
C&C Insurance service, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o sponzorstve 15.255,00 EUR 29.01.2018 31.12.2020
2018 / 05 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Zmluva o sponzorstve 30.000,00 EUR 22.01.2018 31.12.2020
2018 / 02 C&C Insurance service, s.r.o. Zmluva o sponzorstve 24.750,00 EUR 01.01.2018 31.12.2020
2018 / 03 DDO, s.r.o. Zmluva o reklame 12.000,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
2018 / 04 MŠ Color s.r.o. Zmluva o reklame 6.000,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
2018 / 18 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o dotácii 63.300,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
2017/ 03 Construction Services s.r.o. Zmluva o sponzorstve 6.650,00 EUR 19.09.2017 31.12.2020
2017 / 02 S&P HOLDING, s.r.o. zmluva o sponzorstve 90.000,00 EUR 01.08.2017 31.07.2019
2017 / 01 Remeslo strojal, s.r.o. Zmluva o sponzorstve 900.002,00 EUR 10.07.2017 31.12.2021
2019 / 09 ASCOMP, spol. s.r.o. Zmluva o reklame 20.000,00 EUR 01.07.0219 30.06.2023