Vedenie klubu

obr: Vedenie klubu

Predstavenstvo spoločnosti:

Mgr. Igor Rozenberg PhD., MBA – predseda
Ing. Bohumil Glezgo – podpredseda
Mgr. Peter Antal – člen 
Ing. Jozef Urblík – člen 
Mgr. Martin Baláž – člen, hovorca

Dozorná rada:        

Mgr. Andrea Murgašová – predseda
Ing. Milan Fábry – člen
MUDr. Ladislav Kukolík – člen

Výkonný manažment:

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA – riaditeľ
Ing. Jaroslav Ihring – ekonomický riaditeľ
Mgr. Martin Baláž - PR manažér
Stanislav Neuschl – športový manažér
Ing. Richard Pittner, MBA – marketingový manažér
Ing. Miloš Čerťaský – manažér muži, FIFA TMS
Vladimír Pilník – manažér mládež, ISSF
Ing. Emil Vozár – koordinátor styku s fanúšikmi, koordinátor pre hendikepovaných divákov
Dušan Bánovský – bezpečnostný manažér
Bc. Michal Černaj, MBA – grafik, videotechnik
Dušan Pethö – fotograf

Realizačný tím – muži:

Pablo Villar - hlavný tréner
Radoslav Vanko – asistent hlavného trénera
Martin Stopka – asistent hlavného trénera
Štefan Zaťko – športový manažér
Filip Rozenberg – vedúci mužstva
Maroš Pažout – tréner brankárov
Michal Polačko – kondičný tréner
Bc. Andrej Matonok – fyzioterapeut
MUDr. Stanislav Šperka, st. – lekár

Program rozvoja mládeže:

Mgr. Lukáš Kmeť – riaditeľ programu rozvoja mládeže
Ing. Radoslav Vanko - vedúci tréner v kategórii žiaci ÚTM
Michal Fabian - vedúci tréner v kategórii prípravky ÚTM
MUDr. Stanislav Šperka, ml. – lekár mládež

Športový areál Žiar nad Hronom:

Anna Gáborová – prevádzkar
Maroš Pažout – hospodár, trávnikár
Daniel Greguš – správca
Juraj Tužinský – energetik
Ivan Rajnoha – elektrikár

Športový areál Dolná Ždaňa:

Roman Medvecký – správca, hlásateľ

Kontakty:

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA; mobil: +421905930475; e-mail: rozenberg@fkpohronie.sk
Ing. Miloš Čerťaský; mobil: +42197767441; e-mail: certasky@fkpohronie.sk
Vladimír Pilník; mobil: +421902907093; e-mail: pilnik@fkpohronie.sk
Ing. Emil Vozár; mobil: +421911226269; e-mail: emil.vozar@gmail.com
Dušan Bánovský; mobil: +421949840718; e-mail: banovsky@bdmgroup.sk
Stanislav Neuschl; mobil: +421905386512; e-mail: neuschl@remeslo.com
Mgr. Martin Baláž; mobil: +421918622933; e-mail: balaz@fkpohronie.sk
Mgr. Lukáš Kmeť; mobil: +421903592745; e-mail: kmet@fkpohronie.sk
Dušan Pethö; mobil: +421949292140, e-mail: fotografmesta@gmail.com
Daniel Greguš; mobil: +421903399321
Roman Medvecký: mobil: +421907945772

Kontakty pre médiá:

Mgr. Martin Baláž, mobil: +421918622933; e-mail: balaz@fkpohronie.sk

Skauting hráčov / Scouting players

Slovensko a Česko / Slovakia & Czech Republic – Štefan Zaťko; e-mail: zatko@fkpohronie.sk
Zahraničné prestupy / Foreign transfers – François Campiche; e-mail: campiche@fkpohronie.sk

Kontakty mládež:

Mgr. Lukáš Kmeť, mobil: +421903592745; e-mail: kmet@fkpohronie.sk
Ing. Radoslav Vanko, mobil +421903155485; e-mail: vanko@fkpohronie.sk
Michal Fabian, mobil +421908826615; e-mail: fabian@fkpohronie.sk


Fakturačné údaje:

Obchodné meno: FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a. s.
Sídlo: Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 47 239 140
DIČ: 2023526890
IČ DPH: SK2023526890
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1192/S
Konajúca: Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA - predseda predstavenstva

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK85 5600 0000 0053 0811 2001
IBAN mládež: SK38 5600 0000 0053 0691 8001