Vedenie klubu

obr: Vedenie klubu

Predstavenstvo spoločnosti:

Mgr. Igor Rozenberg PhD., MBA – predseda
Ing. Bohumil Glezgo – podpredseda 
Mgr. Peter Antal – člen
Ing. Jozef Urblík - člen

Dozorná rada:        

Mgr. Andrea Murgašová – predseda
Ing. Milan Fábry – člen
MUDr. Ladislav Kukolík – člen

Výkonný manažment:

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA – riaditeľ
Ing. Jaroslav Ihring – ekonomický riaditeľ
Ing. Miloš Čerťaský – manažér muži, FIFA TMS
Vladimír Pilník – manažér mládež, ISSF
Dušan Bánovský – bezpečnostný manažér

Realizačný tím – muži:

Norbert Guľa - hlavný tréner
Vladimír Cifranič - asistent trénera
Michal Polačko - kondičný tréner
Radovan Belohorec - tímový manažér
Stanislav Šperka, st. - lekár tímu

Program rozvoja mládeže FA:

Peter Bulla – riaditeľ programu rozvoja mládeže
Vladimír Pilnik – manažér mládeže
Maroš Pažout – Šeftréner v kategórii žiaci pre FA
Miroslav Giertl – Šeftréner v kategórii prípravky pre FA
Peter Jančovič – Šeftréner brankárov pre FA
Viliam Lačný – scouting

Športový areál Žiar nad Hronom:

Anna Gáborová – prevádzkar
Martin Majerský – hospodár, trávnikár
Peter Forgáč - trávnikár
Daniel Greguš – správca
Juraj Tužinský – energetik
Ivan Rajnoha – elektrikár

Športový areál Dolná Ždaňa:

Peter Forgáč – hospodár, trávnikár

Kontakty:

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA; mobil: +421905930475; e-mail: rozenberg@fkpohronie.sk
Ing. Miloš Čerťaský; mobil: +42197767441; e-mail: certasky@fkpohronie.sk
Vladimír Pilnik; mobil: +421902907093; e-mail: pilnik@fkpohronie.sk
Peter Bulla; mobil: +421908715838; e-mail: bulla@fkpohronie.sk
Daniel Greguš; mobil: +421903399321
Martin Majerský; mobil: +421905504488
Peter Forgáč; mobil: +421917160948

Kontakty mládež:

Peter Bulla, mobil: +421908715838; e-mail: bulla@fkpohronie.sk
Maroš Pažout - žiaci, mobil: +421940354181; e-mail: pazoutmaros@gmail.com
Miroslav Gierlt - prípravka, mobil +421905407610; e-mail: miroslavgiertl@gmail.sk


Fakturačné údaje:

Obchodné meno: FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a. s.
Sídlo: Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 47 239 140
DIČ: 2023526890
IČ DPH: SK2023526890
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1192/S
Konajúca: Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA - predseda predstavenstva

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK85 5600 0000 0053 0811 2001
IBAN mládež: SK38 5600 0000 0053 0691 8001