Vedenie klubu

obr: Vedenie klubu

Správna rada:

Ing. Bohumil Glezgo - predseda správnej rady
Mgr. Peter Antal - člen
Ing. Jozef Urblík - člen
Ing. Jozef Pittner - člen
Ing. Jaroslav Mališ - člen
Ing. Dušan Bosák - člen
Ing. Emil Vozár - člen

Výkonná rada:

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA - predseda výkonnej rady
Miroslav Poliaček - člen
Stanislav Neuschl - člen
Ing. Mgr. Rastislav Štanga - člen
Mgr. Martin Baláž - člen
Ing. Richard Pittner, MBA - člen
Peter Bulla - člen

Konatelia FK:

Ing. Mgr. Rastislav Štanga
Ing. Dušan Bosák

Organizačná časť:

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA - Oblasť obchodu
Ing. Mgr. Rastislav Štanga - Oblasť financii
Miroslav Poliaček - Oblasť športu
Peter Bulla - Oblasť mládežníckeho športu
Mgr. Martin Baláž - Oblasť komunikácie
Ing. Richard Pittner, MBA - Oblasť marketingu

Športový úsek:

Miroslav Poliaček - Športový riaditeľ FK
Peter Bulla - Športový riaditeľ mládeže