Vedenie klubu

obr: Vedenie klubu

Správna rada:

Ing. Bohumil Glezgo - predseda správnej rady
Mgr. Peter Antal - člen
Ing. Jozef Urblík - člen
Ing. Jozef Pittner - člen
Ing. Jaroslav Mališ - člen
Ing. Dušan Bosák - člen
Ing. Emil Vozár - člen


Výkonná rada:

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA - predseda výkonnej rady
Stanislav Neuschl - člen
Ing. Mgr. Rastislav Štanga - člen
Mgr. Martin Baláž - člen
Ing. Richard Pittner, MBA - člen
Peter Bulla - člen


Konatelia FK:

Ing. Mgr. Rastislav Štanga
Ing. Dušan Bosák

Organizačná časť:

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA - Oblasť obchodu
Ing. Mgr. Rastislav Štanga - Oblasť financii
Peter Bulla - Oblasť mládežníckeho športu
Mgr. Martin Baláž - Oblasť komunikácie
Ing. Richard Pittner, MBA - Oblasť marketingu

Športový úsek:

Peter Bulla - Športový riaditeľ mládeže

Kontakt pre médiá:

Mgr. Martin Baláž, e-mail: balaz@fkpohronie.sk, tel.: 0918 622 933