Vedenie klubu

obr: Vedenie klubu

Predstavenstvo spoločnosti:

Mgr. Igor Rozenberg PhD., MBA – predseda
Mgr. Peter Antal – člen

Dozorná rada:        

Mgr. Andrea Murgašová – predseda
Ing. Milan Fábry – člen
MUDr. Ladislav Kukolík – člen

Výkonný manažment:

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA – riaditeľ
Filip Holec – generálny manažér
Ing. Jaroslav Ihring – ekonomický riaditeľ
Ing. Richard Pittner, MBA – marketingový manažér
Ing. Miloš Čerťaský – manažér muži, FIFA TMS
Vladimír Pilník – manažér mládež, ISSF
Ing. Emil Vozár – koordinátor styku s fanúšikmi, koordinátor pre hendikepovaných divákov
Dušan Bánovský – bezpečnostný manažér
Dušan Pethö – fotograf
Marcel Pobežka – hlásateľ

Realizačný tím – muži:

Peter Lérant - hlavný tréner
Rastislav Urgela - asistent hlavného trénera
Michal Polačko - kondičný tréner
Andrej Kostolanský - tréner brankárov
Filip Rozenberg - tímový manažér
Stanislav Šperka, st. - lekár tímu
Marián Mareš - masér
Cameron Hogg - fyzioterapeut

Program rozvoja mládeže:

Peter Bulla – riaditeľ programu rozvoja mládeže
Mgr. Lukáš Kmeť – vedúci tréner v kategórii dorast
Tomáš Lintner – vedúci tréner v kategórii žiaci ÚTM
Michal Fabian – vedúci tréner v kategórii prípravky ÚTM
MUDr. Stanislav Šperka, ml. – lekár mládež

Športový areál Žiar nad Hronom:

Anna Gáborová – prevádzkar
Maroš Pažout – hospodár, trávnikár
Daniel Greguš – správca
Juraj Tužinský – energetik
Ivan Rajnoha – elektrikár

Športový areál Dolná Ždaňa:

Maroš Pažout – hospodár, trávnikár

Kontakty:

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA; mobil: +421905930475; e-mail: rozenberg@fkpohronie.sk
Ing. Miloš Čerťaský; mobil: +42197767441; e-mail: certasky@fkpohronie.sk
Vladimír Pilník; mobil: +421902907093; e-mail: pilnik@fkpohronie.sk
Ing. Emil Vozár; mobil: +421911226269; e-mail: emil.vozar@gmail.com
Dušan Bánovský; mobil: +421949840718; e-mail: banovsky@bdmgroup.sk
Peter Bulla; mobil: +421908715838; e-mail: bulla@fkpohronie.sk
Dušan Pethö; mobil: +421949292140; e-mail: fotografmesta@gmail.com
Daniel Greguš; mobil: +421903399321

Skauting hráčov / Scouting players

Prestupy / Transfers – Filip Holec; e-mail: holec@fkpohronie.sk

Kontakty mládež:

Peter Bulla, mobil: +421908715838; e-mail: bulla@fkpohronie.sk
Mgr. Lukáš Kmeť, mobil: +421903592745; e-mail: kmet@fkpohronie.sk
Tomáš Lintner, mobil: +421918720530; e-mail: tlintner51@gmail.com
Michal Fabian, mobil +421908826615; e-mail: fabian@fkpohronie.sk


Fakturačné údaje:

Obchodné meno: FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a. s.
Sídlo: Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 47 239 140
DIČ: 2023526890
IČ DPH: SK2023526890
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1192/S
Konajúca: Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA - predseda predstavenstva

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK85 5600 0000 0053 0811 2001
IBAN mládež: SK38 5600 0000 0053 0691 8001